Hoạt động nội bộ

Hoạt động nội bộ TOYOTA THAI NGUYEN

Công TY TNHH TOYOTA THÁI NGUYÊN !

Để gắn chặt tình đoàn kết cũng như tạo không gian cho cán bộ nhân viên trong công ty thư giãn,giải trí và giao lưu,Toyota Thái Nguyên đã thành lập đội bóng công ty

Hoạt động nội bộ Toyota Thái Nguyên
Toyota Thái Nguyên đá giao hữu

Đội bóng đá TTN

Hoạt động nội bộ Toyota Thái Nguyên

 

Các hoạt động nội bộ của Toyota Thái Nguyên

Hoạt động nội bộ Toyota Thái Nguyên