Phòng Trưng Bày

Phòng Trưng Bày của Toyota Thái Nguyên

khu vực showroom toyota thái nguyên
Khu vực showroom

 

phòng chờ khách Toyota Thái Nguyên

phòng chờ khách Toyota Thái Nguyên

 

Phòng chờ của khách hàng nhìn thẳng ra khu vưc sửa chữa !